• Allerlei

  14 februari 2018

  Tinnen Figurenmuseum
  Vrijdag 2 februari zijn we met de groep naar het Tinnen Figurenmuseum geweest. Bij binnenkomst mochten alle kinderen zich verkleden in kleding uit de Middeleeuwen. Dit mochten de kinderen aanhouden met de activiteiten. Er waren drie rondes. De kinderen hebben gepuzzeld, gewerkt met tin en geluisterd naar verhalen uit de Middeleeuwen met mooie kunstwerken, Daar hebben ze uitgebreid naar kunnen kijken. Het was een zeer geslaagde ochtend!

  Bellenblazen
  Samen met de kinderen heb ik gekeken wat er gebeurt met een bel als je deze blaast op een bevroren ondergrond. Het was lastig, maar ze hebben zelf ontdekt dat de bel op de tafel blijft staan en dat hij zelfs bevriest.

  Olympische Spelen
  De komende weken werken we aan het thema Olympische Spelen. De 5 ringen hangen in de klas en de kinderen hebben hun favoriete sporter of sportster al getekend.

  Wat gebeurt er verder nog allemaal in de klas?
  Groep 4 oefent veel met de tafels. We hebben een tafelkaart in de klas met daarop alle namen van de kinderen en waarop ze stickers kunnen plakken bij de tafel die ze al kennen. Iedereen kent inmiddels de tafels van 1, 2 en 10! We gaan proberen om dit jaar nog zoveel mogelijk tafels erbij te leren.
  Daarnaast zijn we bezig met klokkijken. De uren, halve uren en kwartieren hebben we gehad en nu gaan we beginnen met de kloktijden zoals: ‘10 over half 6 of 5 voor half 8’.
  Met taal is groep 4 druk met samenstellingen, naamwoorden, werkwoorden en is het bijvoeglijk naamwoord er net bijgekomen.

  Groep 3 heeft onlangs de lettercombinaties ng, nk en ch geleerd. Hiermee maken ze al woorden en het lukt ook om ze te schrijven. Nu leren de kinderen woorden die eindigen op een b of d, woorden die eindigen op een lange klank en gaan we bezig met leren van hoofdletters.
  Met rekenen splitsen we het komende blok allerlei sommen en gaan we verder met de bussommen. Groep 3 is net gestart met klokkijken.

  BellenblazenTinnen Figurenmuseum

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Nieuwjaar

  17 januari 2018

  De kerstvakantie zit er weer op en we zijn fanatiek begonnen aan 2018. De kinderen werken hard! Groep 3 heeft met lezen de letters uu en z geleerd en groep 4 heeft werkwoorden leren herkennen en het leren schrijven van hoofdletters bij het begin van een zin en bij namen. Met rekenen is groep 3 bezig met het leren klokkijken en het maken van bus- en splitssommen.

  Groep 4 leert ‘erbij en eraf’ sommen t/m 100 op de getallenlijn. De komende weken staat een aantal vakken wat minder op het programma, omdat de citotoetsen hiervoor in de plaats komen. Zoals al eerder genoemd, gaan we in de klas verder met het thema ‘winter’. Het begin van de thematafel is gemaakt. Wanneer kinderen thuis nog spullen over dit thema hebben, mogen ze dit natuurlijk mee naar school nemen. Zo sluit de versiering in de klas mooi aan bij ons thema.

  Op vrijdag 2 februari gaan we met de klas naar het Tinnenfigurenmuseum in Ommen.

  Winter

   

   

   

   

   

   

   

 • Sinterklaas en Kerst

  13 december 2017

  Sinterklaas is weer vertrokken, maar wat was het gezellig! Iedereen heeft weken in spanning gezeten of het dit jaar goed zou komen met Sinterklaas. Gelukkig wel en kwam hij bij ons op school en in groep 3/4. De kinderen waren op 5 december erg mooi verkleed en hebben met Sinterklaas en de pieten gepraat, gedanst en zelfs de polonaise gelopen. Een heerlijke feestelijke dag!

  De sinterklaasperiode ging meteen over in Kerst. De kinderen verzorgden vrijdag 8 december de 2e adventviering. Hiervoor hebben ze goed geoefend. De kinderen vertelden het verhaal van de geboorte van Johannes en over de droom van Jozef. Ze hebben er een mooie viering van gemaakt! Tot de kerstvakantie werken we aan het thema Kerst en wordt de klas mooi versierd. Het nieuwe jaar start met het thema winter. We hopen dat er tegen die tijd een mooi pak sneeuw ligt.

  Adventviering

   

   

   

   

   

   

   
  Naast alle activiteiten gaat het dagelijkse werk ook gewoon door. Hieronder een overzicht waar we vooral met rekenen en Taal mee bezig zijn.

  De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen periode bij Lijn 3 woorden geleerd met 2 medeklinkers voor- of juist achteraan. Bijvoorbeeld: stoep of wesp.  Dit hebben we ook leren schrijven. De komende periode leren we de laatste letters: de ij, v, ui, z, sch en de uu.

  Met rekenen werken de kinderen met plattegronden/ bouwsels, splitssommen en bussommen. Al deze onderwerpen komen ook voor in het komende blok met als nieuw item klokkijken.

  Groep 4 is druk geweest met de nieuwe categorieën van Spelling. Ze hebben categorie 8, 9 en 10 geleerd. Met Taal leerden we een kaart schrijven, hielden we ons bezig met het herkennen van emoties, kijken naar wie zijn wij en wat weten we over onszelf en het herkennen van straatnamen door te kijken naar wijknamen. Binnenkort leren we de zintuigen, leren ze te gebruiken bij verschillende opdrachten en herhalen we naamwoorden en doewoorden.

  Met rekenen maken we sommen op een getallenlijn tot 100 d.m.v. sprongen en huppen. Daarnaast zijn we veel bezig met nauwkeurig meten. Het komende blok gaan we rekenen met geld en maken we deelsommen.

  U leest dat er veel gebeurt in groep 3 en 4 en op deze manier bent u weer op de hoogte.

 • Smakelijke sprookjes

  15 november 2017

  Maandag 6 november is groep 3/4 naar de voorstelling ‘Smakelijke sprookjes’ geweest in de Carrousel. De kinderen hadden er veel zin in, maar vonden het ook wel een beetje spannend. De voorstelling was leuk, de kinderen hebben veel gelachen en mochten met van alles meedoen in het toneelstuk. Mayden en Ashley mochten zelfs op het podium.

  ’s Middags zijn we met z’n allen naar het bos geweest. De kinderen konden in twee- of drietallen herfstvoorwerpen zoeken. Ze waren enthousiast en hebben veel gevonden: boomschors, eikels, bladeren, kastanjes en mos. Deze spullen hebben we verzameld en zijn op de herfsttafel terechtgekomen. Helaas konden ze niet heel lang blijven liggen, want afgelopen vrijdag is de herfsttafel alweer ingeruild om te kunnen beginnen met het nieuwe thema: Sinterklaas! Hierover werken we tot 5 december. Op school volgen we elke dag het sinterklaasjournaal, zodat we niets missen.

  Waar zijn we verder mee bezig:

  Groep 3 werkt heel hard, ze hebben alweer 10 nieuwe letters geleerd en kunnen hiermee veel verschillende woorden maken. Daarnaast zijn ze de letters aan het leren schrijven. We hebben de letter(s) aa, s, v, k en r al gehad! Met rekenen zijn we bezig met het leren van + en – sommen in busvorm, maar ook met de gewone rekensommen gaat het al heel goed. Daarnaast splitsen we de getallen t/m 12. In het nieuwe blok gaan we hiermee verder.

  Groep 4 werkt natuurlijk ook hard! De kinderen hebben al 7 categorieën geleerd bij Spelling. De laatste die er bij is gekomen is de categorie: eeuw – ieuw. De komende weken maken we kennis met het langermaakwoord en het voorvoegsel. Met Taal zijn we druk bezig geweest met de naamwoorden, de doe woorden en de lidwoorden en met rekenen leren we de keersommen van de tafels 1 t/m 5.

  herfstwandeling Voorstelling

   

   

   

   

   

   

 • KBW en herfst

  11 oktober 2017

  Woensdag 4 oktober zijn we begonnen met de Kinderboekenweek, met dit jaar als thema “ Bibbers in je buik”. De start van de Kinderboekenweek viel gelijk met dierendag  en daarom mochten alle kinderen verkleed naar school komen. In groep 3/4 zaten tijgers, leeuwen, panters, muizen, schapen, poezen en zelfs wolven. Iedereen was prachtig verkleed en het was een gezellige dag!

  Naast de Kinderboekenweek zijn we net begonnen met het thema herfst. Om te kijken wat de kinderen al van dit thema wisten, zijn de kinderen in groepen van vijf aan het werk gegaan en mochten ze zelf bepalen wat er op een groot wit vel papier kwam te staan. Alles mocht, als het maar te maken had met het thema ‘herfst’.

  De kinderen zijn hard aan de slag gegaan op de computer, hebben plaatjes uit tijdschriften gehaald, spinnenwebben geknutseld en zijn naar buiten gegaan opzoek naar mos, kastanjes en bladeren. Het werk is nog niet helemaal klaar, maar op de foto alvast het voorlopig resultaat.

  Alvast leuk om te weten dat we met de groep op 6 november naar een voorstelling gaan. De voorstelling heet: ‘Smakelijke sprookjes’.

  1 2

   

   

   

   

   

   

   

  Ander nieuws waar we mee bezig zijn in de groepen:

  De nieuwe methode Lijn 3 vinden de kinderen erg interessant en er wordt veel geleerd. De kinderen kennen al veel letters. Wat is taal dan leuk als je er al zoveel woorden mee kunt maken! De komende weken leren de kinderen er allerlei letters/ lettercombinaties bij. Wat knap om zo kort na de zomervakantie al woorden te kunnen lezen en schrijven.

  Groep 4 is actief met STAAL.Het laatst geleerde woord is een plank-woord. De ee-oor-eur en de aai-ooi-oei woorden staan vanaf nu op het programma. Daarnaast hebben we het alfabet geoefend. De kinderen hebben alle namen van groep 4 op alfabetische volgorde gezet. Dit was best lastig, maar het is ons gelukt! Het alfabet komt de komende weken nog terug, ook gaan we leren wat enkelvoud en meervoud is.

   

 • Het schooljaar is begonnen!

  12 september 2017

  We zijn alweer een week naar school en na 3 leuke introductiedagen zijn we begonnen met rekenen en lezen. Dit was met name voor groep 3 even wennen. Zij hebben voor het eerst een eigen tafel, potloden en werkschriften, maar dankzij groep 4, die veel heeft uitgelegd en geholpen, kwam het helemaal goed!

  De komende weken gaat groep 3 verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Groep 4 gaat oefenen met de hakwoorden en nieuwe categorieën bij spelling.

  groep 3 groep 4