• Modderdag

  11 juli 2018

  Vrijdag 5 juli hebben we met groep 1 t/m 4 de Nationale Modderdag gevierd. Vanaf half 11 gingen we met de kinderen naar buiten om lekker vies te worden in het zand. Naast het vies worden in het zand, hadden de kinderen ook waterpistolen meegenomen en stond de sproeier klaar voor verkoeling. De kinderen en ook de juffen waren na het spelen lekker vies en nat. Het was een gezellige morgen!

  Nog één week en het schooljaar zit er weer op. De kinderen werken de laatste boeken uit en houden zich bezig met de laatste leerdoelen van dit schooljaar. Groep 4 heeft recent nog geoefend met tellen t/m 1000 en min/plussommen t/m 200.

  Groep 3 is begonnen met tabellen waarbij we de keersommen hebben geoefend. In de laatste week gaan we vooral opruimen en het jaar gezellig afsluiten met de groep!

  Ik vond het een gezellig, leerzaam en leuk schooljaar met de kinderen van groep 3/4!

  Juf Agnes

  groep 3 en 4

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Smurfensnot

  13 juni 2018

  De afgelopen 2 weken hebben we met de kinderen 2 proefjes gedaan die en aantal kinderen heeft bedacht en thuis al eens had uitgeprobeerd. We hebben klei gemaakt dankzij Mayden en nu ook smurfensnot dankzij Merrin en Zara. De kinderen konden zelf benoemen wat we nodig hadden voor de proefjes en ze hebben aan de groep laten zien hoe het moest. Op de foto het resultaat van het smurfensnot. De komende weken voeren we nog meerdere proefjes uit in de klas.

  Naast de proefjes zijn de kinderen de afgelopen weken druk geweest met de citotoetsen. Elke dag een stukje van een toets. Ze hebben hard gewerkt! Het einde van groep 3 en 4 is hiermee al bijna in zicht.

  De kinderen van groep 3 werken op dit moment met rekenen aan sommen t/m 30 en het samenstellen van munten t/m 50 cent. Met Lijn 3 is de letter c erbij gekomen en leren en oefenen ze met woorden die je met één a schrijft, maar uitspreekt als een aa. Bijvoorbeeld maken/halen/palen.
  Groep 4 is met rekenen bezig met meten, de keersommen en deelsommen. Dit duurt tot de vakantie. Met Staal herhalen we de eerste 12 categorieën. Volgend schooljaar wordt het aantal categorieën uitgebreid.

  proefjes 1

   

   

   

   

   

   

   

 • Moederdag

  16 mei 2018

  Zondag 13 mei was het Moederdag. De kinderen hebben voor de meivakantie hard gewerkt om een leuk en speciaal cadeau te maken voor alle mama’ s. Daarnaast hebben ze allemaal lieve woorden en verhalen opgeschreven om het cadeau helemaal af te maken.

  Aan de verhalen over de vakantie te horen, hebben de kinderen genoten in de vakantie en deden ze veel leuke dingen.

  Wat doen we in de klas?

  Groep 3 is met Staal Spelling bezig met categorie 5. Categorie 5 is het eer-oor-eur woord. Vanaf 22 mei komt  categorie 6 (aai- ooi- oei woord) er alweer bij. We gaan deze woorden veel toepassen. Met rekenen gaan we verder met de getallen t/m 50. Deze gebruiken we op de getallenlijn, we gaan ze ordenen en we kijken welk getal het grootst en het kleinst is.

  Groep 4 gaat verder met het schrijven van woorden bij Staal Spelling waarin 3 categorieën verwerkt zitten en het klankgroepenwoord. Na de meivakantie heeft groep 4 weer een verhaal mogen schrijven over de vakantie. Hierbij oefenen ze het gebruik van hoofdletters en punten. Met rekenen kennen de kinderen inmiddels de tafels van 1 t/m 5 en zijn we bezig met de verhaalsommen. De komende periode leren we wat een kilometer, meter, centimeter, liter, kilogram en gram is.

 • Slijm

  11 april 2018

  De afgelopen periode heeft groep 3 en 4 veel gedaan. Ze zijn naar een voorstelling geweest in de Carrousel, hebben deelgenomen aan de Ateliers en deden mee aan de Grote Rekendag.

  Het hoogtepunt bij de Ateliers was voor veel kinderen wel het maken van slijm. Samen hebben we geprobeerd om dit met baking soda, lenzenvloeistof en lijm, te maken. Dit ging bij veel kinderen goed, maar bij sommigen helaas ook niet. Hierbij was de slijm soms te droog of juist te nat waardoor je het niet kon uitrekken. We hebben inmiddels een nieuwe poging gewaagd, maar nu met scheerschuim en wasmiddel. Op de foto ziet u enkele kinderen druk bezig.

  Wat doen we nog meer?

  Groep 3 is druk bezig met het leren lezen van woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar, zoals strip, strak of struik. Daarnaast leren ze ook woorden met aai, ooi en oei. Met Staal Spelling zijn we al bij categorie 3: het luchtwoord. Categorie 4 komt er al heel snel bij bij: het plankwoord.

  Met rekenen werken we met de getallenlijn. Daarop maken we sprongen van 10 en huppen van 1 om zo bij een getal uit te komen. De komende periode leren de kinderen het tekenen van wijzers in een klok en gaan we verder met de getallenlijn en de tweelingsommen.

  Groep 4 werkt bij Staal Spelling met het schrijven van woorden met 3 categorieën. Daarnaast oefenen we veel met het klankgroepenwoord (categorie 10). Met Taal hebben de kinderen een gedicht geschreven en ‘een elfje’ leren schrijven. Ze zijn ook begonnen met het maken van een kwartet en een strip. Met rekenen leren en oefenen we met de tafel van 4, de plus en minsommen t/m 100 en de verhoudingstabel. De komende periode blijven we deze onderdelen herhalen.

  SLIJM 2

 • Schrijfster in de klas

  14 maart 2018

  Op dinsdag 13 maart kwam Annemarie Bon langs in groep 3/4. Annemarie is schrijfster van zowel prenten- als leesboeken. Twee prentenboeken van Lijn 3 zijn ook door haar geschreven. Annemarie heeft via een PowerPoint laten hoe ze schrijfster is geworden, waar ze van houdt, of ze huisdieren heeft en natuurlijk heeft ze laten zien welke boeken ze heeft geschreven.

  Na de PowerPoint heeft Annemarie een stuk voorgelezen uit het boek  ‘En de groeten van Haas’. Als verrassing mochten we dit boek houden. Na het voorlezen had Annemarie nog een leuke quiz voor de kinderen. Bij 10 goede antwoorden kregen we als klas een prijs. De kinderen hebben erg goed opgelet en wisten samen alle antwoorden. Als cadeau kregen we 3 boeken.Het was een leerzame en gezellige middag! Foto’s van deze activiteit staat in het album bij groep 3/4.

  Wat gebeurt er nog meer?
  Groep 3 heeft sinds kort ook het spellinggedeelte van de methode STAAL op het lesprogramma staan. Elke dag schrijven we 6 dicteewoorden en werken we daarna in het STAAL werkboek. De eerste categorie (het hakwoord) hebben de kinderen al geleerd en vanaf volgende week komt het ‘zingwoord’ erbij (categorie 2) . Met Lijn 3 oefenen we woorden met 2 klankgroepen en leren de kinderen verkleinwoorden.

  Met rekenen zijn we druk bezig met het vooraanzicht, het zijaanzicht en het bovenaanzicht. In het volgende blok komt het maken van sommen op de getallenlijn erbij.

  Groep 4 is druk bezig met het leren van lange klanken op het einde van een woord (vla, ga, ja). Je hoort er twee, maar je schrijft er een. Daarnaast oefenen we met de lidwoorden en het zelfstandig naamwoord.

  Met rekenen is een belangrijk onderdeel het klokkijken. De kinderen leren om kloktijden af te lezen op een analoge klok waarbij het aantal minuten een vijfvoud is. Daarnaast zijn we bezig met het aflezen van datums in kalenders en het invullen van verhoudingstabellen.

 • Allerlei

  14 februari 2018

  Tinnen Figurenmuseum
  Vrijdag 2 februari zijn we met de groep naar het Tinnen Figurenmuseum geweest. Bij binnenkomst mochten alle kinderen zich verkleden in kleding uit de Middeleeuwen. Dit mochten de kinderen aanhouden met de activiteiten. Er waren drie rondes. De kinderen hebben gepuzzeld, gewerkt met tin en geluisterd naar verhalen uit de Middeleeuwen met mooie kunstwerken, Daar hebben ze uitgebreid naar kunnen kijken. Het was een zeer geslaagde ochtend!

  Bellenblazen
  Samen met de kinderen heb ik gekeken wat er gebeurt met een bel als je deze blaast op een bevroren ondergrond. Het was lastig, maar ze hebben zelf ontdekt dat de bel op de tafel blijft staan en dat hij zelfs bevriest.

  Olympische Spelen
  De komende weken werken we aan het thema Olympische Spelen. De 5 ringen hangen in de klas en de kinderen hebben hun favoriete sporter of sportster al getekend.

  Wat gebeurt er verder nog allemaal in de klas?
  Groep 4 oefent veel met de tafels. We hebben een tafelkaart in de klas met daarop alle namen van de kinderen en waarop ze stickers kunnen plakken bij de tafel die ze al kennen. Iedereen kent inmiddels de tafels van 1, 2 en 10! We gaan proberen om dit jaar nog zoveel mogelijk tafels erbij te leren.
  Daarnaast zijn we bezig met klokkijken. De uren, halve uren en kwartieren hebben we gehad en nu gaan we beginnen met de kloktijden zoals: ‘10 over half 6 of 5 voor half 8’.
  Met taal is groep 4 druk met samenstellingen, naamwoorden, werkwoorden en is het bijvoeglijk naamwoord er net bijgekomen.

  Groep 3 heeft onlangs de lettercombinaties ng, nk en ch geleerd. Hiermee maken ze al woorden en het lukt ook om ze te schrijven. Nu leren de kinderen woorden die eindigen op een b of d, woorden die eindigen op een lange klank en gaan we bezig met leren van hoofdletters.
  Met rekenen splitsen we het komende blok allerlei sommen en gaan we verder met de bussommen. Groep 3 is net gestart met klokkijken.

  BellenblazenTinnen Figurenmuseum

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Nieuwjaar

  17 januari 2018

  De kerstvakantie zit er weer op en we zijn fanatiek begonnen aan 2018. De kinderen werken hard! Groep 3 heeft met lezen de letters uu en z geleerd en groep 4 heeft werkwoorden leren herkennen en het leren schrijven van hoofdletters bij het begin van een zin en bij namen. Met rekenen is groep 3 bezig met het leren klokkijken en het maken van bus- en splitssommen.

  Groep 4 leert ‘erbij en eraf’ sommen t/m 100 op de getallenlijn. De komende weken staat een aantal vakken wat minder op het programma, omdat de citotoetsen hiervoor in de plaats komen. Zoals al eerder genoemd, gaan we in de klas verder met het thema ‘winter’. Het begin van de thematafel is gemaakt. Wanneer kinderen thuis nog spullen over dit thema hebben, mogen ze dit natuurlijk mee naar school nemen. Zo sluit de versiering in de klas mooi aan bij ons thema.

  Op vrijdag 2 februari gaan we met de klas naar het Tinnenfigurenmuseum in Ommen.

  Winter

   

   

   

   

   

   

   

 • Sinterklaas en Kerst

  13 december 2017

  Sinterklaas is weer vertrokken, maar wat was het gezellig! Iedereen heeft weken in spanning gezeten of het dit jaar goed zou komen met Sinterklaas. Gelukkig wel en kwam hij bij ons op school en in groep 3/4. De kinderen waren op 5 december erg mooi verkleed en hebben met Sinterklaas en de pieten gepraat, gedanst en zelfs de polonaise gelopen. Een heerlijke feestelijke dag!

  De sinterklaasperiode ging meteen over in Kerst. De kinderen verzorgden vrijdag 8 december de 2e adventviering. Hiervoor hebben ze goed geoefend. De kinderen vertelden het verhaal van de geboorte van Johannes en over de droom van Jozef. Ze hebben er een mooie viering van gemaakt! Tot de kerstvakantie werken we aan het thema Kerst en wordt de klas mooi versierd. Het nieuwe jaar start met het thema winter. We hopen dat er tegen die tijd een mooi pak sneeuw ligt.

  Adventviering

   

   

   

   

   

   

   
  Naast alle activiteiten gaat het dagelijkse werk ook gewoon door. Hieronder een overzicht waar we vooral met rekenen en Taal mee bezig zijn.

  De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen periode bij Lijn 3 woorden geleerd met 2 medeklinkers voor- of juist achteraan. Bijvoorbeeld: stoep of wesp.  Dit hebben we ook leren schrijven. De komende periode leren we de laatste letters: de ij, v, ui, z, sch en de uu.

  Met rekenen werken de kinderen met plattegronden/ bouwsels, splitssommen en bussommen. Al deze onderwerpen komen ook voor in het komende blok met als nieuw item klokkijken.

  Groep 4 is druk geweest met de nieuwe categorieën van Spelling. Ze hebben categorie 8, 9 en 10 geleerd. Met Taal leerden we een kaart schrijven, hielden we ons bezig met het herkennen van emoties, kijken naar wie zijn wij en wat weten we over onszelf en het herkennen van straatnamen door te kijken naar wijknamen. Binnenkort leren we de zintuigen, leren ze te gebruiken bij verschillende opdrachten en herhalen we naamwoorden en doewoorden.

  Met rekenen maken we sommen op een getallenlijn tot 100 d.m.v. sprongen en huppen. Daarnaast zijn we veel bezig met nauwkeurig meten. Het komende blok gaan we rekenen met geld en maken we deelsommen.

  U leest dat er veel gebeurt in groep 3 en 4 en op deze manier bent u weer op de hoogte.

 • Smakelijke sprookjes

  15 november 2017

  Maandag 6 november is groep 3/4 naar de voorstelling ‘Smakelijke sprookjes’ geweest in de Carrousel. De kinderen hadden er veel zin in, maar vonden het ook wel een beetje spannend. De voorstelling was leuk, de kinderen hebben veel gelachen en mochten met van alles meedoen in het toneelstuk. Mayden en Ashley mochten zelfs op het podium.

  ’s Middags zijn we met z’n allen naar het bos geweest. De kinderen konden in twee- of drietallen herfstvoorwerpen zoeken. Ze waren enthousiast en hebben veel gevonden: boomschors, eikels, bladeren, kastanjes en mos. Deze spullen hebben we verzameld en zijn op de herfsttafel terechtgekomen. Helaas konden ze niet heel lang blijven liggen, want afgelopen vrijdag is de herfsttafel alweer ingeruild om te kunnen beginnen met het nieuwe thema: Sinterklaas! Hierover werken we tot 5 december. Op school volgen we elke dag het sinterklaasjournaal, zodat we niets missen.

  Waar zijn we verder mee bezig:

  Groep 3 werkt heel hard, ze hebben alweer 10 nieuwe letters geleerd en kunnen hiermee veel verschillende woorden maken. Daarnaast zijn ze de letters aan het leren schrijven. We hebben de letter(s) aa, s, v, k en r al gehad! Met rekenen zijn we bezig met het leren van + en – sommen in busvorm, maar ook met de gewone rekensommen gaat het al heel goed. Daarnaast splitsen we de getallen t/m 12. In het nieuwe blok gaan we hiermee verder.

  Groep 4 werkt natuurlijk ook hard! De kinderen hebben al 7 categorieën geleerd bij Spelling. De laatste die er bij is gekomen is de categorie: eeuw – ieuw. De komende weken maken we kennis met het langermaakwoord en het voorvoegsel. Met Taal zijn we druk bezig geweest met de naamwoorden, de doe woorden en de lidwoorden en met rekenen leren we de keersommen van de tafels 1 t/m 5.

  herfstwandeling Voorstelling

   

   

   

   

   

   

 • KBW en herfst

  11 oktober 2017

  Woensdag 4 oktober zijn we begonnen met de Kinderboekenweek, met dit jaar als thema “ Bibbers in je buik”. De start van de Kinderboekenweek viel gelijk met dierendag  en daarom mochten alle kinderen verkleed naar school komen. In groep 3/4 zaten tijgers, leeuwen, panters, muizen, schapen, poezen en zelfs wolven. Iedereen was prachtig verkleed en het was een gezellige dag!

  Naast de Kinderboekenweek zijn we net begonnen met het thema herfst. Om te kijken wat de kinderen al van dit thema wisten, zijn de kinderen in groepen van vijf aan het werk gegaan en mochten ze zelf bepalen wat er op een groot wit vel papier kwam te staan. Alles mocht, als het maar te maken had met het thema ‘herfst’.

  De kinderen zijn hard aan de slag gegaan op de computer, hebben plaatjes uit tijdschriften gehaald, spinnenwebben geknutseld en zijn naar buiten gegaan opzoek naar mos, kastanjes en bladeren. Het werk is nog niet helemaal klaar, maar op de foto alvast het voorlopig resultaat.

  Alvast leuk om te weten dat we met de groep op 6 november naar een voorstelling gaan. De voorstelling heet: ‘Smakelijke sprookjes’.

  1 2

   

   

   

   

   

   

   

  Ander nieuws waar we mee bezig zijn in de groepen:

  De nieuwe methode Lijn 3 vinden de kinderen erg interessant en er wordt veel geleerd. De kinderen kennen al veel letters. Wat is taal dan leuk als je er al zoveel woorden mee kunt maken! De komende weken leren de kinderen er allerlei letters/ lettercombinaties bij. Wat knap om zo kort na de zomervakantie al woorden te kunnen lezen en schrijven.

  Groep 4 is actief met STAAL.Het laatst geleerde woord is een plank-woord. De ee-oor-eur en de aai-ooi-oei woorden staan vanaf nu op het programma. Daarnaast hebben we het alfabet geoefend. De kinderen hebben alle namen van groep 4 op alfabetische volgorde gezet. Dit was best lastig, maar het is ons gelukt! Het alfabet komt de komende weken nog terug, ook gaan we leren wat enkelvoud en meervoud is.

   

 • Het schooljaar is begonnen!

  12 september 2017

  We zijn alweer een week naar school en na 3 leuke introductiedagen zijn we begonnen met rekenen en lezen. Dit was met name voor groep 3 even wennen. Zij hebben voor het eerst een eigen tafel, potloden en werkschriften, maar dankzij groep 4, die veel heeft uitgelegd en geholpen, kwam het helemaal goed!

  De komende weken gaat groep 3 verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Groep 4 gaat oefenen met de hakwoorden en nieuwe categorieën bij spelling.

  groep 3 groep 4