• Patat in de taxi

  15 november 2017

  Dat klinkt als een lekker avontuur, maar helaas hebben wij dat niet zelf meegemaakt. Wel zijn dit 2 (van de vele woorden) die onlangs een grote rol speelden bij onze spellingmethode Staal. Groep 5 heeft namelijk klankgroepenwoorden van de A-lijst geleerd. We horen u denken…..

  Klankgroepenwoorden zijn woorden die in klankgroepen worden verdeeld (niet hetzelfde als lettergrepen!) en aan de hand daarvan wordt er bepaald of er bijvoorbeeld een dubbele medeklinker geschreven moet worden of juist een klinker moet worden weggelaten.

  Bijv: Ki – pen. Klankgroep is ki, ik hoor een i dat is een korte klank, dus ik moet de p twee keer schrijven -> kippen.
  Boo – men. Klankgroep is bo, ik hoor een oo, dat is een lange klank, dus ik neem een stukje weg -> bomen. We kunnen ons voorstellen dat deze manier van spellen even wennen is. Vraag het aan uw kind(eren). Hij/zij kan dit waarschijnlijk heel goed uitleggen.

  Groep 6 heeft het juist over taxi-woorden gehad. Hierin hoor je ks maar schrijf je een x. Denk aan excursie/maximaal/exemplaar/extra enz..

  Zo zijn wij aan onze titel gekomen, maar uiteraard hebben we nog veel meer gedaan de afgelopen periode. Met rekenen komen alle tafelsommen weer langs en worden ook regelmatig getoetst. Daarnaast behandelen we het klokkijken, zowel analoog als digitaal.

  Ons nieuwe project van A-in-1 gaat over kleding en sport. Het is mooi om te zien hoe kinderen hier een mening over hebben. Welke kleding draag jij en waarom eigenlijk? Wellicht een gespreksonderwerp aan de keukentafel ….

 • Herfstbibbers

  11 oktober 2017

  Op dit moment zitten wij midden in de Kinderboekenweek met als thema: ‘Bibbers, je hoeft niet bang te zijn’. Juf en meester lezen ons voor uit het boek: Dieven in de buurt. Dat is een spannend boek en daar doen we soms ook opdrachten bij. Zo moesten we bijvoorbeeld een signalement bedenken van 1 of meerdere dieven.

  Inmiddels hebben we ook al een paar toetsen van Alles-in-1 (project Middeleeuwen) gehad. We hebben geleerd hoe het leven van kinderen in de Middeleeuwen was en hoe steden zijn ontstaan. Iedereen is blij dat we in deze tijd leven!

  Nadine had zich op vakantie trouwens wel eens als ridder verkleed, de foto’s hangen bij ons in de klas. Roan had ook iets van huis meegenomen. Hij had zelf een vulkaan gekleid en kon deze laten uitbarsten met behulp van bakpoeder.

  Roan vulkaan

  Met rekenen zijn we flink bezig met deelsommen en maken we grote sprongen van 100 of zelfs 1000. De rekentafels worden regelmatig geoefend en getoetst. De tafel van 1 t/m 5 zit er bij iedereen wel in, maar die van 6, 7, 8 en 9 blijft soms lastig. We oefenen ze op de computer met leuke spelletjes.

  Als jullie op dinsdagmiddag soms geschreeuw horen, dan zijn wij dat. In het liedje ‘Keesje de Jordaan’ mogen we namelijk een zinnetje schreeuwen en dat doen we met veel plezier! Wil je weten welk zinnetje? Loop dan een keer op dinsdagmiddag langs de school.

 • Yes, we zijn weer begonnen!

  11 september 2017

  De eerste schoolweek zit er alweer op. We hebben veel leuke, maar ook leerzame, dingen gedaan. Iedereen heeft zijn of haar vakantieverhalen gedeeld en we hebben kennisgemaakt met onze nieuwe maatjes. Ook zijn we op de eerste dag bezig geweest met een mooie ‘verjaardagskalender’. Nadat we het jaar, met de hele school hebben geopend, zijn de boeken en schriften uitgedeeld.

  Voor Spelling hebben we dit jaar een nieuwe methode (Staal). Daar horen leuke filmpjes bij die alle spellingcategorieën goed uitleggen.We moesten vooral lachen om het filmpje van de ‘zing-woorden’.

  Met rekenen is groep 6 nu onder elkaar aan het optellen en aftrekken met b.h.v. een H(onderdtallen) T(ientallen )E(enheden)-schema. De komende weken volgen de sommen met de helft, een kwart en een derde. Groep 5 maakt sprongen van 10 en 100 op de getallenlijn en gaat aan de slag met verhaalsommen waar een deelsom in zit.

  Vanaf 8 september starten we met het eerste Alles-in-1 project: ‘Middeleeuwen’.  Daarin komt o.a. het ontstaan van steden en staten en de invloed/macht van de kerk aan bod. Natuurlijk ontbreken de ridders en kastelen niet.

  kalender 1 kalender 2