• Bijna vakantie!

  11 juli 2018

  De LOK-gesprekken zijn klaar, de rapporten zijn mee naar huis, kortom … de zomervakantie is bijna in zicht! Tot die tijd
  zijn we nog behoorlijk druk met ons werk, maar doen we sommige dingen net iets anders dan we gewend zijn. Zo werken we bijvoorbeeld de laatste drie weken niet meer met een weektaak, maar krijgen we elke dag één zelfstandige opdracht.

  Het schrijven van een advertentie voor een nieuwe uitvinding, het tekenen van een plattegrond met bijpassende legenda en het samenvatten van een krantenartikel zijn hier voorbeelden van. Door middel van uitbeelden, tekenen en omschrijven, werken we aan onze woordenschat en met spelling oefenen we in groepjes om zoveel mogelijk woordsoorten en categorieën te herkennen.
  In de allerlaatste week gaan we vooral heel veel leuke dingen doen. Groep 8 gaat de musical voor ons opvoeren, we hebben een spelletjesochtend en vrijdag is de fietstocht! Er zijn vast ook nog een paar verrassingen voor ons, maar wat dat is …Tot slot is het WK voetbal, met zo’n fanatieke voetbalklas, ook een belangrijk onderwerp! We houden vanaf de halve finale een poule bij en degene die deze poule wint, krijgt een lekkere reep chocola!

  Slippers

 • Energie!

  13 juni 2018

  Nou, dat konden we heel goed gebruiken in groep 5/6! De afgelopen twee weken hebben we namelijk in tropische weersomstandigheden, (buiten én binnen!) de CITO toetsen gemaakt. Petje af voor alle jongens en meiden, ze hebben ontzettend goed hun best gedaan! Van het schoolreisje naar Aviodrome en het belevenissenbos op 12 juni hebben we juist heel veel energie gekregen. Wat hebben we genoten!

  Inmiddels zijn we gestart met het laatste project van dit schooljaar en laat het onderwerp daarvan nu toevallig ‘Energie’ zijn! Hoeveel bananen moet je eten om een half uur te kunnen rennen? Hoe lang zou je een gloeilamp kunnen laten branden op diezelfde energie? In dit project leren we van alles over duurzame en fossiele energie, kerncentrales en nog veel meer. Check onze mindmaps in de klas! Ook hebben we een aantal proefjes gedaan.

  Met rekenen is groep 6 begonnen met cijferend vermenigvuldigen en gaan we nu verder met de breuken. Groep 5 gaat verder met sommen waar een rest uit komt en we puzzelen met getallen t/m 1000. Dat is nog best lastig! Naast het harde werken met allerlei vakken, houden we ook nog spreekbeurten en boekbesprekingen. Van melk drinken en chocola eten, tot het proeven van een soort lak tegen het duimzuigen: in groep 5/6 kan het allemaal!

  Energie 1 Energie 2

   

   

   

   

   

   

   

 • Gelukkig in de plantage

  11 april 2018

  Voordat de officiële buitenlesdag op 10 april plaatsvond, gingen we met onze klas al naar buiten om te leren. In het kader van NATUURlijk leren en passend bij ons nieuwe Alles-in-1 project (planten), zijn we de Lemelerberg op geweest om daar te determineren (zie foto). Met grote zoekkaarten konden we een flink aantal bladeren en vruchten van hun naam voorzien. De bladeren hebben we te drogen gelegd en daar maken we binnenkort een herbarium van.

  Tijdens de rekenlessen is groep 6 bezig geweest met het opmeten van de omtrek en de oppervlakte. Dat was best lastig als het figuur geen rechthoek of vierkant was. Op dit moment leren de kinderen data van een stukje kalender af te lezen en dagen/weken vooruit of terug te tellen.
  Groep 5 heeft de kalender gebruikt om bijvoorbeeld het aantal vrijdagen in een maand te bepalen. Deze weken hebben ze geleerd om grote plus- en min sommen uit te rekenen via de streepjesmethode, maar ook via het ‘HET-schema’. De kinderen kunnen u hier van alles over vertellen.

  Zoals u gewend bent, als lezer van deze groepspagina, verwijst de titel meestal naar categorieën uit de Staal methode. Dat is ook deze keer zo. Groep 5 heeft zich o.a. geconcentreerd op de achtervoegsels. Hierbij hoor je ‘ug’ of ‘luk’, maar schrijf je – ig en – lijk. Onze taal kent veel uitzonderingen en daarom schrijven we bij het woord ‘geluk’ dus wel ‘luk’. Bij groep 6 kwamen woorden met een ‘Franse – g -‘ aan bod. Je hoort – zje- , maar schrijft een ‘g’. Woorden als garage en courgette, maar ook camouflage en natuurlijk plantage.

  Verder zijn we bezig met het voorbereiden van de maandviering, die 20 april plaatsvindt en maken we ons op voor de sportdag op 26 april.

  determineren

 • Het cadeau vol met centen

  15 maart 2018

  Groep 6 heeft de afgelopen tijd route- en cadeau-woorden leren schrijven. Het gaat hierbij om een klank die anders wordt geschreven en in dit geval uit het Frans komt. ‘OE’ als ‘ou’ schrijven en ‘o’

  ‘eau’ is natuurlijk wel lastig, want het is niet altijd zo (en dus niet ‘zeau’). Wanneer moet (en dus niet ‘mout’) je het nu op die manier schrijven? Eigenlijk zijn dat woorden die de kinderen in hun hoofd moeten ‘stampen’.

  U merkt misschien tijdens het lezen van het voorgaande dat er veel aanhalingstekens worden gebruikt. Ook deze leestekens zijn nu bij de kinderen bekend. Wilt u uw eigen kennis nog een keer testen? Vul alle leestekens in bij de volgende zin en laat uw kind(eren) dit controleren.

  de meester van groep 5/6 zei jullie mogen buiten spelen want jullie hebben goed gewerkt

  Groep 5 heeft zich o.a. bezig gehouden met cent-woorden. Woorden waarin je een ‘s’ hoort, maar een ‘c’ schrijft. Denk aan cijfer, citroen, decimaal en centrum.

  Tijdens de rekenlessen is vooral aandacht besteed op het opmeten van de omtrek en het klokkijken. Hoeveel tijd zit er tussen de 2 klokken? Dat is nog best lastig, maar het is wel fijn als je weet hoe lang je nog moet wachten op bijvoorbeeld de trein.

  Ook zijn we naar de voorstelling ‘Ik lees een tafel’ geweest. Tijdens deze voorstelling was Abel op zoek naar een nieuw woord om zijn gevoel uit te drukken. Hij begon met ‘Super-vet-mega-interessant’, maar dat ging na een paar keer vervelen. Hij zocht in de bibliotheek en in woordenboeken, maar kon geen mooie woorden vinden. Abel eindigde met de zin:

  ‘Ik vind dit cadeau echt…’

  (Benieuwd naar het antwoord? Vraag het aan uw kind (eren))

  ik lees een tafel

   

   

   

   

   

   

 • Stof tot nadenken

  14 februari 2018

  Aangezien het in de klas over het algemeen schoon is, gaat deze bijdrage niet over het letterlijke stof, maar we bedoelen de lesstof. De lesstof die overigens bij groep 6 wel over stoffen gaat, maar dan de stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden. U weet wel: houten, metalen, rubberen of ijzeren. Natuurlijk passen hier de, door Nederland in veelvoud behaalde, medailles van de Olympische Spelen, ook heel goed bij.

  Gouden, zilveren en bronzen zijn immers ook bijvoeglijke naamwoorden die de ‘stof’ aangeven. Over deze medailles gesproken; U snapt dat dit ook onze groep niet ontgaan is. Sterker nog, wij hebben live een aantal schaatswedstrijden gekeken tijdens onze lessen. Foto’s staan in het album van groep 5/6.

  Uiteraard geven wij de kinderen dagelijks stof tot nadenken. Voor hen die op de informatieavond waren komt de ‘wat als? -vraag bekend voor. Deze vraag stellen wij ook met enige regelmaat aan de kinderen. Zo kwam er laatst de vraag langs: ‘Wat als er geen planten zouden zijn?’ Hierbij waren geen foute antwoorden en werden de kinderen ertoe aangezet om hun creatieve brein aan het werk te zetten. De gegeven antwoorden waren mooi om te horen (vraag uw kind ernaar….)

  Op dit moment zijn we bezig met het project ‘Europa’. Welke landen horen bij de EU? Wat doet Europol precies? Waar staat Hongarije om bekend en hoe zat het met De Muur in Berlijn? Op dit soort vragen kunnen de kinderen nu antwoord geven.

  Het zoeken in de atlas gaat ook steeds beter en dat is toch handig op het moment dat er even geen verbinding is met de TomTom of Google Maps. Toch hebben we bij het rekenen juist wel de techniek ingezet. Groep 6 leert namelijk om bepaalde sommen snel met de rekenmachine uit te rekenen, al blijft het hoofdrekenen (en vooral de tafels) toch ook heel belangrijk.
  Groep 5 leert nu om analoge tijden om te zetten naar digitale tijden en andersom. Ook kunnen zij nu sneller verdubbelen en halveren voor het geval er toch meer mensen op een feestje komen en zij dus 2x zoveel taart of andere lekkernijen nodig hebben.

  Op 22 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee en daarna genieten we heerlijk van een weekje vakantie!

  Schaatsen

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Politie op de thee in het café

  17 januari 2018

  Bonk, bonk, bonk klonk er op de deur tijdens de spreekbeurt van Kaily. Tot onze schrik werd ze door de politie in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Gelukkig was dit allemaal gepland en hoorde het bij haar spreekbeurt. Na afloop mochten we nog van alles vragen aan de agent en hebben we zelfs even in de auto gezeten terwijl de sirene door het dorp klonk.

  Ook kregen wij nog een mooi keycord, terwijl de agent een kopje thee aan het drinken was.Dit alles past prachtig binnen de categorieën waarmee wij bezig zijn. De politie-woorden (die eindigen op –tie, waar je ‘tsie’ hoort) en thee-woorden (je hoort een -t- maar je schrijft -th-) komen regelmatig voorbij in de dagelijkse dictees.

  Daarnaast is groep 6 bezig geweest met café-woorden. Daarin komt er een streepje naar rechts (accent aigu) op de -e-, zodat deze lang klinkt. Uiteraard zijn we niet alleen met spelling bezig geweest, maar hebben we ook begrijpend lezen teksten geoefend over o.a. de Minions en gingen we op zoek naar de eerste zin in een husseltekst.

  In het kader van ‘Houd de buurt schoon’, hebben we met onze groep, vlak voor de vakantie, de omgeving van de school en het schoolplein ontdaan van papiertjes, glas en ander afval dat er niet hoort.

  Inmiddels zijn we begonnen met een nieuw Alles-in-1 project (Europa). In een volgende bijdrage vertellen we u hier meer over. Verder zijn er natuurlijk de Cito-toetsen die altijd in januari worden afgenomen.

  Op de fotopagina van groep 5/6 staan foto’s over de schoonmaakactie en de politie. Bij algemeen staat een album over een gymles in de bovenbouw.

  20180115_123843 20171221_110050

   

   

   

   

   

   

 • Sippe Simon heeft weer pech

  19 december 2017

  Dat is de eerste regel uit het versje van de luchtwoorden. Woorden waarin je een ‘g’ hoort, maar de ‘ch’  van lucht schrijft. Na een korte klank volgen namelijk deze twee letters, behalve bij de werkwoorden liggen/leggen/zeggen. Deze regel heeft niet alleen betrekking op de categorie waarmee we bezig zijn geweest tijdens Staal Spelling, maar in onze klas was er ook veel pech.

  Een aantal kinderen is 1 of meerdere dagen ziek geweest en Suus heeft haar arm gebroken. Hieraan werd ze geopereerd en dat moet helaas nog een keer. Daarnaast is  juf Hilde afgelopen maandag ook geopereerd aan een blindedarmontsteking. Gelukkig kon ze na een paar dagen weer naar huis.

  Was het dan alleen maar pech de laatste weken?
  Nee hoor! Er waren ook hele leuke dingen. We hebben een modeshow gelopen met zelf ontworpen kleding, we hebben gemeten hoe groot de oppervlakte van ons plafond ongeveer was en we hebben Sinterklaas gevierd met prachtige surprises. Ook zongen we alvast traditionele kerstliedjes met gitaar en piano.

  Nu maken we ons op voor de kerstwandeling, maar eerst nog een topo- en een rekentoets.

  20171215_083303 20171215_083358

   

   

   

   

   

   

 • Patat in de taxi

  15 november 2017

  Dat klinkt als een lekker avontuur, maar helaas hebben wij dat niet zelf meegemaakt. Wel zijn dit 2 (van de vele woorden) die onlangs een grote rol speelden bij onze spellingmethode Staal. Groep 5 heeft namelijk klankgroepenwoorden van de A-lijst geleerd. We horen u denken…..

  Klankgroepenwoorden zijn woorden die in klankgroepen worden verdeeld (niet hetzelfde als lettergrepen!) en aan de hand daarvan wordt er bepaald of er bijvoorbeeld een dubbele medeklinker geschreven moet worden of juist een klinker moet worden weggelaten.

  Bijv: Ki – pen. Klankgroep is ki, ik hoor een i dat is een korte klank, dus ik moet de p twee keer schrijven -> kippen.
  Boo – men. Klankgroep is bo, ik hoor een oo, dat is een lange klank, dus ik neem een stukje weg -> bomen. We kunnen ons voorstellen dat deze manier van spellen even wennen is. Vraag het aan uw kind(eren). Hij/zij kan dit waarschijnlijk heel goed uitleggen.

  Groep 6 heeft het juist over taxi-woorden gehad. Hierin hoor je ks maar schrijf je een x. Denk aan excursie/maximaal/exemplaar/extra enz..

  Zo zijn wij aan onze titel gekomen, maar uiteraard hebben we nog veel meer gedaan de afgelopen periode. Met rekenen komen alle tafelsommen weer langs en worden ook regelmatig getoetst. Daarnaast behandelen we het klokkijken, zowel analoog als digitaal.

  Ons nieuwe project van A-in-1 gaat over kleding en sport. Het is mooi om te zien hoe kinderen hier een mening over hebben. Welke kleding draag jij en waarom eigenlijk? Wellicht een gespreksonderwerp aan de keukentafel ….

 • Herfstbibbers

  11 oktober 2017

  Op dit moment zitten wij midden in de Kinderboekenweek met als thema: ‘Bibbers, je hoeft niet bang te zijn’. Juf en meester lezen ons voor uit het boek: Dieven in de buurt. Dat is een spannend boek en daar doen we soms ook opdrachten bij. Zo moesten we bijvoorbeeld een signalement bedenken van 1 of meerdere dieven.

  Inmiddels hebben we ook al een paar toetsen van Alles-in-1 (project Middeleeuwen) gehad. We hebben geleerd hoe het leven van kinderen in de Middeleeuwen was en hoe steden zijn ontstaan. Iedereen is blij dat we in deze tijd leven!

  Nadine had zich op vakantie trouwens wel eens als ridder verkleed, de foto’s hangen bij ons in de klas. Roan had ook iets van huis meegenomen. Hij had zelf een vulkaan gekleid en kon deze laten uitbarsten met behulp van bakpoeder.

  Roan vulkaan

  Met rekenen zijn we flink bezig met deelsommen en maken we grote sprongen van 100 of zelfs 1000. De rekentafels worden regelmatig geoefend en getoetst. De tafel van 1 t/m 5 zit er bij iedereen wel in, maar die van 6, 7, 8 en 9 blijft soms lastig. We oefenen ze op de computer met leuke spelletjes.

  Als jullie op dinsdagmiddag soms geschreeuw horen, dan zijn wij dat. In het liedje ‘Keesje de Jordaan’ mogen we namelijk een zinnetje schreeuwen en dat doen we met veel plezier! Wil je weten welk zinnetje? Loop dan een keer op dinsdagmiddag langs de school.

 • Yes, we zijn weer begonnen!

  11 september 2017

  De eerste schoolweek zit er alweer op. We hebben veel leuke, maar ook leerzame, dingen gedaan. Iedereen heeft zijn of haar vakantieverhalen gedeeld en we hebben kennisgemaakt met onze nieuwe maatjes. Ook zijn we op de eerste dag bezig geweest met een mooie ‘verjaardagskalender’. Nadat we het jaar, met de hele school hebben geopend, zijn de boeken en schriften uitgedeeld.

  Voor Spelling hebben we dit jaar een nieuwe methode (Staal). Daar horen leuke filmpjes bij die alle spellingcategorieën goed uitleggen.We moesten vooral lachen om het filmpje van de ‘zing-woorden’.

  Met rekenen is groep 6 nu onder elkaar aan het optellen en aftrekken met b.h.v. een H(onderdtallen) T(ientallen )E(enheden)-schema. De komende weken volgen de sommen met de helft, een kwart en een derde. Groep 5 maakt sprongen van 10 en 100 op de getallenlijn en gaat aan de slag met verhaalsommen waar een deelsom in zit.

  Vanaf 8 september starten we met het eerste Alles-in-1 project: ‘Middeleeuwen’.  Daarin komt o.a. het ontstaan van steden en staten en de invloed/macht van de kerk aan bod. Natuurlijk ontbreken de ridders en kastelen niet.

  kalender 1 kalender 2