• Stof tot nadenken

  14 februari 2018

  Aangezien het in de klas over het algemeen schoon is, gaat deze bijdrage niet over het letterlijke stof, maar we bedoelen de lesstof. De lesstof die overigens bij groep 6 wel over stoffen gaat, maar dan de stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden. U weet wel: houten, metalen, rubberen of ijzeren. Natuurlijk passen hier de, door Nederland in veelvoud behaalde, medailles van de Olympische Spelen, ook heel goed bij.

  Gouden, zilveren en bronzen zijn immers ook bijvoeglijke naamwoorden die de ‘stof’ aangeven. Over deze medailles gesproken; U snapt dat dit ook onze groep niet ontgaan is. Sterker nog, wij hebben live een aantal schaatswedstrijden gekeken tijdens onze lessen. Foto’s staan in het album van groep 5/6.

  Uiteraard geven wij de kinderen dagelijks stof tot nadenken. Voor hen die op de informatieavond waren komt de ‘wat als? -vraag bekend voor. Deze vraag stellen wij ook met enige regelmaat aan de kinderen. Zo kwam er laatst de vraag langs: ‘Wat als er geen planten zouden zijn?’ Hierbij waren geen foute antwoorden en werden de kinderen ertoe aangezet om hun creatieve brein aan het werk te zetten. De gegeven antwoorden waren mooi om te horen (vraag uw kind ernaar….)

  Op dit moment zijn we bezig met het project ‘Europa’. Welke landen horen bij de EU? Wat doet Europol precies? Waar staat Hongarije om bekend en hoe zat het met De Muur in Berlijn? Op dit soort vragen kunnen de kinderen nu antwoord geven.

  Het zoeken in de atlas gaat ook steeds beter en dat is toch handig op het moment dat er even geen verbinding is met de TomTom of Google Maps. Toch hebben we bij het rekenen juist wel de techniek ingezet. Groep 6 leert namelijk om bepaalde sommen snel met de rekenmachine uit te rekenen, al blijft het hoofdrekenen (en vooral de tafels) toch ook heel belangrijk.
  Groep 5 leert nu om analoge tijden om te zetten naar digitale tijden en andersom. Ook kunnen zij nu sneller verdubbelen en halveren voor het geval er toch meer mensen op een feestje komen en zij dus 2x zoveel taart of andere lekkernijen nodig hebben.

  Op 22 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee en daarna genieten we heerlijk van een weekje vakantie!

  Schaatsen

   

   

 • Politie op de thee in het café

  17 januari 2018

  Bonk, bonk, bonk klonk er op de deur tijdens de spreekbeurt van Kaily. Tot onze schrik werd ze door de politie in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Gelukkig was dit allemaal gepland en hoorde het bij haar spreekbeurt. Na afloop mochten we nog van alles vragen aan de agent en hebben we zelfs even in de auto gezeten terwijl de sirene door het dorp klonk.

  Ook kregen wij nog een mooi keycord, terwijl de agent een kopje thee aan het drinken was.Dit alles past prachtig binnen de categorieën waarmee wij bezig zijn. De politie-woorden (die eindigen op –tie, waar je ‘tsie’ hoort) en thee-woorden (je hoort een -t- maar je schrijft -th-) komen regelmatig voorbij in de dagelijkse dictees.

  Daarnaast is groep 6 bezig geweest met café-woorden. Daarin komt er een streepje naar rechts (accent aigu) op de -e-, zodat deze lang klinkt. Uiteraard zijn we niet alleen met spelling bezig geweest, maar hebben we ook begrijpend lezen teksten geoefend over o.a. de Minions en gingen we op zoek naar de eerste zin in een husseltekst.

  In het kader van ‘Houd de buurt schoon’, hebben we met onze groep, vlak voor de vakantie, de omgeving van de school en het schoolplein ontdaan van papiertjes, glas en ander afval dat er niet hoort.

  Inmiddels zijn we begonnen met een nieuw Alles-in-1 project (Europa). In een volgende bijdrage vertellen we u hier meer over. Verder zijn er natuurlijk de Cito-toetsen die altijd in januari worden afgenomen.

  Op de fotopagina van groep 5/6 staan foto’s over de schoonmaakactie en de politie. Bij algemeen staat een album over een gymles in de bovenbouw.

  20180115_123843 20171221_110050

   

   

   

   

   

   

 • Sippe Simon heeft weer pech

  19 december 2017

  Dat is de eerste regel uit het versje van de luchtwoorden. Woorden waarin je een ‘g’ hoort, maar de ‘ch’  van lucht schrijft. Na een korte klank volgen namelijk deze twee letters, behalve bij de werkwoorden liggen/leggen/zeggen. Deze regel heeft niet alleen betrekking op de categorie waarmee we bezig zijn geweest tijdens Staal Spelling, maar in onze klas was er ook veel pech.

  Een aantal kinderen is 1 of meerdere dagen ziek geweest en Suus heeft haar arm gebroken. Hieraan werd ze geopereerd en dat moet helaas nog een keer. Daarnaast is  juf Hilde afgelopen maandag ook geopereerd aan een blindedarmontsteking. Gelukkig kon ze na een paar dagen weer naar huis.

  Was het dan alleen maar pech de laatste weken?
  Nee hoor! Er waren ook hele leuke dingen. We hebben een modeshow gelopen met zelf ontworpen kleding, we hebben gemeten hoe groot de oppervlakte van ons plafond ongeveer was en we hebben Sinterklaas gevierd met prachtige surprises. Ook zongen we alvast traditionele kerstliedjes met gitaar en piano.

  Nu maken we ons op voor de kerstwandeling, maar eerst nog een topo- en een rekentoets.

  20171215_083303 20171215_083358

   

   

   

   

   

   

 • Patat in de taxi

  15 november 2017

  Dat klinkt als een lekker avontuur, maar helaas hebben wij dat niet zelf meegemaakt. Wel zijn dit 2 (van de vele woorden) die onlangs een grote rol speelden bij onze spellingmethode Staal. Groep 5 heeft namelijk klankgroepenwoorden van de A-lijst geleerd. We horen u denken…..

  Klankgroepenwoorden zijn woorden die in klankgroepen worden verdeeld (niet hetzelfde als lettergrepen!) en aan de hand daarvan wordt er bepaald of er bijvoorbeeld een dubbele medeklinker geschreven moet worden of juist een klinker moet worden weggelaten.

  Bijv: Ki – pen. Klankgroep is ki, ik hoor een i dat is een korte klank, dus ik moet de p twee keer schrijven -> kippen.
  Boo – men. Klankgroep is bo, ik hoor een oo, dat is een lange klank, dus ik neem een stukje weg -> bomen. We kunnen ons voorstellen dat deze manier van spellen even wennen is. Vraag het aan uw kind(eren). Hij/zij kan dit waarschijnlijk heel goed uitleggen.

  Groep 6 heeft het juist over taxi-woorden gehad. Hierin hoor je ks maar schrijf je een x. Denk aan excursie/maximaal/exemplaar/extra enz..

  Zo zijn wij aan onze titel gekomen, maar uiteraard hebben we nog veel meer gedaan de afgelopen periode. Met rekenen komen alle tafelsommen weer langs en worden ook regelmatig getoetst. Daarnaast behandelen we het klokkijken, zowel analoog als digitaal.

  Ons nieuwe project van A-in-1 gaat over kleding en sport. Het is mooi om te zien hoe kinderen hier een mening over hebben. Welke kleding draag jij en waarom eigenlijk? Wellicht een gespreksonderwerp aan de keukentafel ….

 • Herfstbibbers

  11 oktober 2017

  Op dit moment zitten wij midden in de Kinderboekenweek met als thema: ‘Bibbers, je hoeft niet bang te zijn’. Juf en meester lezen ons voor uit het boek: Dieven in de buurt. Dat is een spannend boek en daar doen we soms ook opdrachten bij. Zo moesten we bijvoorbeeld een signalement bedenken van 1 of meerdere dieven.

  Inmiddels hebben we ook al een paar toetsen van Alles-in-1 (project Middeleeuwen) gehad. We hebben geleerd hoe het leven van kinderen in de Middeleeuwen was en hoe steden zijn ontstaan. Iedereen is blij dat we in deze tijd leven!

  Nadine had zich op vakantie trouwens wel eens als ridder verkleed, de foto’s hangen bij ons in de klas. Roan had ook iets van huis meegenomen. Hij had zelf een vulkaan gekleid en kon deze laten uitbarsten met behulp van bakpoeder.

  Roan vulkaan

  Met rekenen zijn we flink bezig met deelsommen en maken we grote sprongen van 100 of zelfs 1000. De rekentafels worden regelmatig geoefend en getoetst. De tafel van 1 t/m 5 zit er bij iedereen wel in, maar die van 6, 7, 8 en 9 blijft soms lastig. We oefenen ze op de computer met leuke spelletjes.

  Als jullie op dinsdagmiddag soms geschreeuw horen, dan zijn wij dat. In het liedje ‘Keesje de Jordaan’ mogen we namelijk een zinnetje schreeuwen en dat doen we met veel plezier! Wil je weten welk zinnetje? Loop dan een keer op dinsdagmiddag langs de school.

 • Yes, we zijn weer begonnen!

  11 september 2017

  De eerste schoolweek zit er alweer op. We hebben veel leuke, maar ook leerzame, dingen gedaan. Iedereen heeft zijn of haar vakantieverhalen gedeeld en we hebben kennisgemaakt met onze nieuwe maatjes. Ook zijn we op de eerste dag bezig geweest met een mooie ‘verjaardagskalender’. Nadat we het jaar, met de hele school hebben geopend, zijn de boeken en schriften uitgedeeld.

  Voor Spelling hebben we dit jaar een nieuwe methode (Staal). Daar horen leuke filmpjes bij die alle spellingcategorieën goed uitleggen.We moesten vooral lachen om het filmpje van de ‘zing-woorden’.

  Met rekenen is groep 6 nu onder elkaar aan het optellen en aftrekken met b.h.v. een H(onderdtallen) T(ientallen )E(enheden)-schema. De komende weken volgen de sommen met de helft, een kwart en een derde. Groep 5 maakt sprongen van 10 en 100 op de getallenlijn en gaat aan de slag met verhaalsommen waar een deelsom in zit.

  Vanaf 8 september starten we met het eerste Alles-in-1 project: ‘Middeleeuwen’.  Daarin komt o.a. het ontstaan van steden en staten en de invloed/macht van de kerk aan bod. Natuurlijk ontbreken de ridders en kastelen niet.

  kalender 1 kalender 2