cbs Ichthus kent een continurooster. Voor de voor- en naschoolse opvang wordt nauw samengewerkt met onze partner Doomijn De locatie in Lemele grenst aan onze school.

Vorig jaar is het peuterwerk in Lemele in een gewijzigde vorm voortgezet. 

PSZ/KDV Doomijn
Kerkweg 1
8148 PX Lemele
Telnr. 0572-330163
bso.kerkweg@doomijn.nl