cbs Ichthus kent een continurooster. Voor de voor- en naschoolse opvang wordt nauw samengewerkt met onze partner Doomijn De locatie in Lemele grenst aan onze school.

Per 1 augustus 2016 wordt het peuterwerk in Lemele in een iets gewijzigde vorm voortgezet. 

PSZ/KDV Doomijn
Kerkweg 1
8148 PX Lemele
Telnr. 038-4214521