Per 1 februari 2018 heeft Landstede Kinderopvang haar werkzaamheden elders voortgezet.