Vanaf dit schooljaar hebben we een leerling panel. We vinden het belangrijk dat we luisteren naar leerlingen en dat zij mee kunnen praten over bijvoorbeeld het maken van afspraken/ het inrichten van thema’s en ze zich meer betrokken voelen bij ons onderwijs en de school.

Daarnaast besteden we op school aandacht aan actief burgerschap en integratie. Door het oprichten van een leerling panel kunnen leerlingen op een democratische wijze actief meedoen en -denken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Een leerling panel is een groep enthousiaste kinderen, gekozen uit en door de leerlingen en die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. Bij ons gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die hun groep(en) vertegenwoordigen. De leden stellen zich voor op het tabblad dat bij dit onderwerp hoort.

20171128_142901

Vlnr Kaily, Nina, Bram, Yorieke, Jaëla, Brent en Thomas

Het leerling panel praat dit schooljaar regelmatig met juf Jeannette over onderwerpen die voor iedereen van belang zijn en op dit moment is zij de voorzitter. Het is de bedoeling dat deze taak gaat rouleren, net als het noteren van de afspraken. Belangrijke zaken die voortkomen uit het leerling panel worden door haar besproken met het team en er vindt door de leerlingen een terugkoppeling plaats met de eigen klasgenoten. 

Allerlei onderwerpen kunnen op tafel komen. Het vraagt van de leerlingen niet alleen het meedenken, maar ook het daadwerkelijke onderzoeken van de mogelijkheden. Een mooie manier om met een groepje aan de slag te gaan, van en met elkaar te leren door te luisteren, samen te werken en soms ook te overtuigen. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 reserveren tijd om de terugkoppeling te kunnen geven en stellen tijd ter beschikking ter voorbereiding op de volgende vergadering.

Dinsdag 28 november 2017 is het leerling panel voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een veelbelovende start. Er zijn enkele algemene afspraken gemaakt en onderwerpen als Het Goede Doel, de Ateliers, O&O leren m.b.v. planten, deze website en een themadag kwamen voorbij.

Actiepunten:

Alle leden schrijven een stukje voor deze pagina;

De leerlingen vragen in de klassen naar een nieuwe bestemming voor het zendinggeld;

Iedereen denkt na over een themaochtend in mei 2018 die gekoppeld is aan de meester- en juffendag.

Het volgende overleg vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018.