Stichting Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal heeft per 1 november 2017 een nieuwe naam: Floreant. De naam is Latijn voor “moge zij bloeien” en geeft de ambitie weer van de scholen om alle kinderen en personeelsleden optimale ontwikkelmogelijkheden te bieden. 

Het logo dat u hiernaast ziet, is een creatieve vertaling van de Hebreeuwse schrijfwijze van Floreant met een kleurgebruik dat gedeeltelijk terugkomt in de vlag van het Vechtdal. 

De website met de voormalige werknaam www.scpo-vechtdal.nl wordt binnenkort aangepast.