De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezicht houden' en 'besturen'. Schoolorganisaties mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

Floreant heeft in de persoon van de heer J. (John) Wind een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij geeft sinds 1 april 2017 leiding aan de onderwijsorganisatie van de tien christelijke scholen in Dalfsen (e.o) en Ommen (e.o.).

Per 1 september 2017 bestaat de RvT uit de volgende personen:

Dhr. B. (Bert) Hallink

Dhr. F.P. (Frans) Klaassen

Mw. J. (Jojanneke) ten Brinke

Dhr. M. (Matthijs) Flim