De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies ‘toezicht houden’ en ‘besturen’. Schoolorganisaties mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. SCPO in het Vechtdal wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

SCPO in het Vechtdal heeft in de persoon van de heer J. (John) Wind een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij geeft sinds 1 april 2017 leiding aan de onderwijsorganisatie van de tien christelijks scholen in Dalfsen (e.o) en Ommen (e.o.). De heer Wind volgt mevrouw W. (Wilma) Dorleijn- van Dijken op, die tot haar pensionering in oktober 2017 als lid van het CvB van de stichting zal fungeren.

Per 1 september 2017 bestaat de RvT uit de volgende personen:

Dhr. B. (Bert) Hallink

Dhr. F.P. (Frans) Klaassen

Mw. J. (Jojanneke) ten Brinke

Dhr. M. (Matthijs) Flim