AC Algemeen

Hulp van ouders/verzorgers is, van groot belang voor onze school. Wij hebben, naast een groep enthousiaste ouders, voor iedere (combinatie)groep een klassenouder en een aantal ouders/verzorgers die samen de AC vormt.

De AC organiseert en ondersteunt, in samenwerking met het team, een aantal activiteiten, die over het algemeen een feestelijk karakter hebben. De AC vergadert een aantal keren per jaar. O.a. de volgende activiteiten vinden jaarlijks plaats:

-   Het ondersteunen bij de sinterklaasviering;
-   Het ondersteunen bij de kerstviering;
-   Het verzorgen van de lunch met Pasen;
-   Het organiseren van een activiteit op de laatste schooldag.

Samenstelling AC

Samenstelling AC schooljaar 2019-2020

Arjen Bloten  
Joost Dekker
Mirjam Dijk penningmeester
Léonie Kuiper  
René Kuiper
Bettine Sohns
Marian Spoelder
Agnes van der Snel namens het team