AVG

geplaatst in: Geen categorie, home | 0

Sinds 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Via de nieuwsbrieven bent u hier voor de vakantie al van op de hoogte gebracht. De doel van de wet is o.a. bewustwording van gegevensstromen en hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Op het niveau van Stichting Floreant zijn we daar actief mee bezig en heeft er inmiddels een nulmeting plaatsgevonden. Daaruit voortvloeiend is er een actielijst in de maak waar scholen allemaal aan moeten denken als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Tijdens onze teamvergaderingen is het een vast punt op de agenda.

We zijn een school die zorgvuldig met gegevens om blijft gaan, zowel in- als extern. Deze website is een instrument om te laten zien waar we als school voor gaan, waar we voor staan en om u een indruk te geven van onze activiteiten. Foto's staan op het afgeschermde gedeelte van de website. Omdat we trots zijn op wat we doen, laten we ook graag op de openbare pagina's zien wat we ondernemen en daar hoort volgens ons, in minimale vorm, beeldmateriaal van kinderen bij.

Ouders/ verzorgers ontvangen binnenkort een brief waarin ze aan kunnen geven of er foto's van hun kind(eren) gepubliceerd mogen worden op onze (openbare) pagina's. Totdat dit inzichtelijk is, staan er geen groepsfoto's op de groepspagina's, maar enkel een paar foto's onder een bericht.

Onze verantwoordelijkheid voor de AVG kent beperkingen. Wanneer ouders/ verzorgers foto's maken van verjaardagen of van activiteiten waarbij zij aanwezig zijn, vragen we nadrukkelijk om zeer terughoudend te zijn met het delen daarvan op Social Media.