cbs Ichthus kent een continurooster. Voor de voor- en naschoolse opvang wordt nauw samengewerkt met onze partner Doomijn

Doomijn kinderopvang
Kerkweg 1
8148 PX Lemele
Telnr. 0572-330163
kdv.kerkweg@doomijn.nl