In een leergemeenschap komen kinderen in de eerste plaats om iets te leren. Houding, vaardigheden en kennis zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dit gaat verder dan schoolse vaardigheden als rekenen, taal en lezen. Het gaat ook om zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, plannen, organiseren, leren-leren, leren communiceren en creativiteit in de breedste zin van het woord.

Recht doen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen: er is verschil in leerstijl, leertempo, cultuur en thuissituatie. Voor ons staat voorop dat elk kind het recht heeft om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die ontwikkeling ook verloopt.