Vanaf eind 2017 hebben we een leerling panel. We vinden het belangrijk dat we luisteren naar leerlingen en dat zij mee kunnen praten over bijvoorbeeld het maken van afspraken/ het inrichten van thema’s en ze zich meer betrokken voelen bij ons onderwijs en de school.

Daarnaast besteden we op school aandacht aan actief burgerschap en integratie. Door het oprichten van een leerling panel kunnen leerlingen op een democratische wijze actief meedoen en -denken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Een leerling panel is een groep enthousiaste kinderen, gekozen uit en door de leerlingen en die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. Bij ons gaat het om leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die hun groep(en) vertegenwoordigen. De leden stellen zich binnenkort voor op het tabblad dat bij dit onderwerp hoort.

Het leerling panel praat minstens 5 keer per jaar regelmatig over onderwerpen die voor iedereen van belang zijn en op dit moment is zij de voorzitter. Het is de bedoeling dat deze taak gaat rouleren, net als het noteren van de afspraken. Belangrijke zaken die voortkomen uit het leerling panel worden door haar besproken met het team en er vindt door de leerlingen een terugkoppeling plaats met de eigen klasgenoten.

Allerlei onderwerpen kunnen op tafel komen. Het vraagt van de leerlingen niet alleen het meedenken, maar ook het daadwerkelijk onderzoeken van de mogelijkheden. Een mooie manier om met een groepje aan de slag te gaan, van en met elkaar te leren door te luisteren, samen te werken en soms ook te overtuigen. De leerkrachten van groep 6 t/m 8 reserveren tijd om de terugkoppeling te kunnen geven en stellen tijd ter beschikking ter voorbereiding op de volgende vergadering.

Dinsdag 30 oktober 2018 is het panel voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest.

De leden in 2018-2019 zijn: Brent, Jaëla, Romy, Sem, Kaily, Nina, Lindy en Merel. Bij de button 'leerlingen' stellen zij zich voor en laten ze zien dat ze zich actief in willen zetten voor cbs Ichthus.