We willen dat de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden leren en een houding ontwikkelen, waarbij het gaat om de manier waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Groei en ontwikkeling staat centraal. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan ambitieuze, haalbare doelen. ICT wordt daarbij als middel ingezet. Ieder kind volgt daarbij zijn/haar eigen leerproces.

Kinderen bezitten een natuurlijke nieuwsgierigheid. Gedurende acht jaar wordt daar actief gebruik van gemaakt. Door het stellen van de juiste vragen ontstaat verwondering. Kinderen leren met hoofd, hart en handen: in thema’s en projecten die de vereiste leerstof samenbrengen in een voor leerlingen herkenbare samenhang. Talenten die kinderen hebben, benutten we optimaal.