logopedie op school

Wanneer uw kind naar de logopedist gaat, vinden wij het belangrijk dat hij/zij zich prettig voelt. De school is een vertrouwde en prettige omgeving. Wanneer uw kind onder schooltijd, op school, logopedie krijgt, kan het tijdstip met u en de leerkracht afgestemd worden en vervalt de reistijd naar de praktijk. Op deze manier mist uw kind zo min mogelijk van de lessen en kan hij/zij op de vrije middagen lekker spelen. Doordat de logopediste op school praktijk houdt, is het contact met de leerkrachten en intern begeleider optimaal. Hierdoor zullen de resultaten van de logopedische zorg versterkt en goed toegepast kunnen worden in dagelijkse situaties.

Wanneer uw kind logopedie nodig heeft verloopt de verwijzing altijd via de huisarts. U bent daarna vrij in de keuze bij welke vrijgevestigde logopediepraktijk u de logopedie afneemt. 

Op onze school is Keshia van Duren werkzaam.
Meer informatie?

Logopedie Pluspunt

Website: www.logopedie-pluspunt-lemele.nl
E-mail:
keshia@logopediepluspunt.nl

Telefoon: 0529-433633 // 06-28367257