Leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Het praten over wat ze belangrijk vinden in de wereld en wat ze in de toekomst willen neerzetten, heeft het meest motiverende effect.

Als leerling moet je actief zijn, initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Belangrijke voorwaarde voor succes is een veilige (leer)omgeving in interactie met iedereen die bij het onderwijs betrokken is.

De onderstaande afbeelding geeft weer dat wij dit willen bereiken door, samen met ouders/ verzorgers, kinderen optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen.

schema_driehoek_kernwaarden