Natuurlijk!

 • De Lemelerberg is onze achtertuin, daar wordt gespeeld en geleerd!
 • Het schoolplein biedt veel ruimte met mooie verrassende plekken.
 • Natuur speelt een belangrijke rol bij diverse projecten
  en.. door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerstijl van een kind, leren ze natuurlijk!

Midden
in de
samenleving

 • cbs Ichthus staat midden in het dorp en dichtbij andere voorzieningen zoals de bibliotheek.
 • Er wordt volgens een continurooster gewerkt.
 • Nieuwe voorzieningen maken het aanbod breder, denk bijvoorbeeld aan logopedie.
 • Deelname aan tal van dorpsactiviteiten vinden wij vanzelfsprekend, zodat goed burgerschap een plek krijgt.

Kleinschalig

 • Groot genoeg om het voortbestaan te waarborgen.
 • Klein genoeg om leerlingen díe aandacht te geven die ze nodig hebben.

Normen
en
waarden

 • Het christelijke geloof is de basis van onze identiteit. 
 • Een plezierige schooltijd met de volgende afspraken:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee