Stichting Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal heeft per 1 november 2017 een nieuwe naam: Floreant. De naam is Latijn voor “moge zij bloeien” en geeft de ambitie weer van de scholen om alle kinderen en personeelsleden optimale ontwikkelmogelijkheden te bieden. 

Het logo dat u hiernaast ziet, is een creatieve vertaling van de Hebreeuwse schrijfwijze van Floreant met een kleurgebruik dat gedeeltelijk terugkomt in de vlag van het Vechtdal. 

Op de website van Floreant leest u meer.