De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezicht houden' en 'besturen'. Schoolorganisaties mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, de heer J. (John) Wind die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

De RvT bestaat uit:

Dhr. B. (Bert) Hallink, voorzitter

Dhr. F.P. (Frans) Klaassen, vice voorzitter

Mw. J. (Jojanneke) ten Brinke

Mw. A. (Annelies) Duiveman

Dhr. M. (Matthijs) Flim