Een school vormt een gemeenschap van kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Ouders/verzorgers zijn belangrijke partners in de (onderwijs) opvoeding. Kinderen worden voorbereid op een leven waarin ze stevig en met een open blik in de wereld staan: een wereld die continu verandert.

Er komt in onze huidige maatschappij veel op kinderen af. We leren hen omgaan met invloeden vanuit de media, verschillende culturen en werken samen aan hun rol als wereldburger. Maatjes helpen elkaar. Er ligt veel nadruk op samen werken, samen leren en samen leven. Het samenwerken maakt niet afhankelijk. Het leert kinderen naar hun mogelijkheden en beperkingen te kijken en daarmee om te gaan (zelfreflectie).