Van alles

geplaatst in: groep-6 | 0

Vandaag vond onze tweede schoolgezinsdienst plaats in de Ichthuskerk. Ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, iedereen kon deze dienst bijwonen. De dominee heeft ons meegenomen in het verhaal van over het zaaien en oogsten van graan en het groeiproces daarvan. Groep 6/7 heeft tijdens de dienst een toneelstukje opgevoerd dat te maken heeft met de gelijkenis van de zaaier. Het zaad valt in goede aarde, tussen de distels of op de harde grond.

Het groeien van een zaadje naar graan heeft ook een aansluiting bij het groeien van een baby tot een mens, één van de onderwerpen waar we in de klas over praten met ons Alles-in-1 thema. Dit sluit mooi aan op de ‘Week van de Lentekriebels’ die komende maandag van start gaat. Wat hebben we toch een interessant en leerzaam onderwerp over ons project ‘mensen’! Inmiddels zitten we al in de vierde week en hebben we een begin gemaakt met ons allereerste werkstuk.

Het werkstuk maken we in groepen van vier, waarbij iedereen een eigen rol vervult: je bent informant, voorzitter, ontwerper of tijdbewaker en daarbij horen taken die je moet vervullen. Het onderwerp kon je zelf bedenken met je groep, maar het moest natuurlijk wel binnen het thema passen. Samen zorgen we ervoor dat er informatie wordt verzameld en dat we deze verwerken in ons werkstuk. Wanneer de werkstukken klaar zijn, presenteren we deze met het groepje, maar dat komt later!

Naast de tijd die we krijgen voor ons werkstuk zijn er natuurlijk ook nog taal-, reken-, spellingslessen enz.. Voor groep 6 staat deze periode het afronden van getallen, het rekenen met rekenmachines en het rekenen met het metriek stelsel op het programma. Groep 7 leert om breuken en kommagetallen op volgorde van klein naar groot te zetten, kortingspercentages uit te rekenen en te rekenen met grafieken. Met spelling komen routewoorden, cadeauwoorden en het trottoirwoorden aan bod. Daarnaast is er in groep 7 ook een nieuw woordsoort bijgekomen, namelijk het persoonlijk voornaamwoord. Groep 6 leert de regels die horen bij het zetten van een komma in een zin.

1215