ZO ZIEN WIJ ONDERWIJS

Leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Het praten over wat ze belangrijk vinden in de wereld en wat ze in de toekomst willen neerzetten, heeft het meest motiverende effect. Als leerling moet je actief zijn, initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Belangrijke voorwaarde voor succes is een veilige (leer)omgeving in interactie met iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Dit bereiken we door samen met kinderen, ouders/ verzorgers en andere betrokkenen optimaal te werken aan ontwikkeling.

Voor ons is er geen strikte scheiding tussen onderwijs en opvoeding, tussen kennis- en cultuuroverdracht en tussen kennis- en gewetensvorming. Het gaat om het leggen van de verbinding en het aandachtig met elkaar omgaan binnen de belevingswereld van het kind. Alle activiteiten zijn erop gericht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen: ‘Wat heeft dít kind nodig?’

 

VISIE OP MENS EN MAATSCHAPPIJ
cbs Ichthus staat middenin het dorp Lemele. De school maakt deel uit van de Lemelse leefgemeenschap. Vanuit de dorpse geborgenheid leren de kinderen dat ze wereldburgers zijn met verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving. Leerlingen vertrouwen geven in zichzelf en in de omgeving zijn belangrijke pijlers.

 

VISIE OP OPVOEDING
Onderzoek laat zien dat een goede samenwerking tussen ouders en school écht het verschil maakt wat betreft ontwikkeling en prestaties van kinderen. Ouders/ verzorgers zijn belangrijke partners in de (onderwijs) opvoeding.

 

VISIE OP PROFESSIONALISERING
Op cbs Ichthus wordt geleerd. Dat doen de kinderen die op onze school zitten en dat doen we als collega’s. Ontwikkelen is voor ons vanzelfsprekend.

 

VISIE OP LEVENSBESCHOUWING
cbs Ichthus is een ‘open’ christelijke school. Dit betekent dat het vanzelfsprekend is dat leerlingen van diverse religies of zonder een levensbeschouwelijke achtergrond welkom zijn. De persoonlijkheidsvorming van de kinderen krijgt vorm vanuit het christelijke gedachtegoed. We vragen van ouders/verzorgers en leerlingen om deze grondslag te respecteren.