WAT KUNT U VERWACHTEN

ZELF
Binnen het onderwijs is er veel aandacht voor het individu. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen (onderwijs)behoeften. Voor de een extra uitdaging, voor de ander extra uitleg en begeleiding. Kinderen doen succeservaringen op en we begeleiden ze om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Creativiteit wordt gestimuleerd in een proces van zelf ontdekken, fouten maken en het daarna anders doen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen. We denken niet alleen in termen van goed of fout.

 

KUNNEN
In een leergemeenschap komen kinderen in de eerste plaats om iets te leren. Houding, vaardigheden en kennis zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dit gaat verder dan schoolse vaardigheden als rekenen, taal en lezen. Het gaat ook om zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, plannen, organiseren, leren-leren, leren communiceren  en creativiteit in de breedste zin van het woord. Recht doen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen: er is verschil in leerstijl, leertempo, cultuur en thuissituatie. Ieder kind heeft het recht om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die ontwikkeling ook verloopt.

 

SAMEN
School vormt een gemeenschap van kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. Ouders/ verzorgers zijn belangrijke partners in de (onderwijs) opvoeding. Kinderen worden voorbereid op een leven waarin ze stevig en met een open blik in de wereld staan: een wereld die continu verandert.

Er komt in onze huidige maatschappij veel op kinderen af. We leren hen omgaan met invloeden vanuit de media, verschillende culturen en werken samen aan hun rol als wereldburger. Maatjes helpen elkaar. Er ligt veel nadruk op samen werken, samen leren en samen leven. Het samenwerken maakt niet afhankelijk. Het leert kinderen naar hun mogelijkheden en beperkingen te kijken en daarmee om te gaan (zelfreflectie).

 

LEREN
We willen dat de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden leren en een houding ontwikkelen, waarbij het gaat om de manier waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Groei en ontwikkeling staat centraal. Dat betekent dat we werken aan ambitieuze, haalbare doelen. Ieder kind volgt daarbij zijn/haar eigen leerproces. ICT wordt daarbij als middel ingezet.

Kinderen bezitten een natuurlijke nieuwsgierigheid. Gedurende acht jaar wordt daar actief gebruik van gemaakt. Door het stellen van de juiste vragen ontstaat verwondering. Kinderen leren met hoofd, hart en handen: in thema’s en projecten die de vereiste leerstof samenbrengen in een voor leerlingen herkenbare samenhang. Talenten die kinderen hebben, benutten we optimaal.

 

Hiermee bieden we kinderen een schooltijd, waarin ieder kind er met zijn of haar talenten mag zijn: Je bent je eigen toekomst. Een stevige basis waar kinderen, op het gebied van onderwijs en levensbeschouwing, zich verder kunnen ontwikkelen. We zijn een school met betrokken leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers  waar een ieder zich thuis voelt. In die sfeer leren kinderen respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te komen.