Interesse in onze school

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) of
bent u om een andere reden geïnteresseerd in onze school? Neem dan contact met ons op (zie hiervoor de contactgegevens op deze website).
We maken graag kennis met u, informeren u met enthousiasme over ons onderwijs en beantwoorden uw vragen.

Wanneer u daadwerkelijk voornemens bent om uw kind(eren)
aan te melden voor onze school dan volgt
de intakeprocedure. Wanneer het hierbij gaat om een
eerste plaatsing voor het basisonderwijs, dan starten
we de intakeprocedure uiterlijk op het moment dat uw
kind 3 jaar en 8 maanden oud wordt.
Het 'Protocol Aanmelding en Intake' opgesteld i.s.m. de
overige Floreant-scholen, is leidend tijdens het intakeproces.

Kort samengevat worden de volgende stappen doorlopen:

Persoonlijke kennismaking en kennismaking met de school

Gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en schoolleiding.
Hierbij is/zijn ook het kind/de kinderen welkom. Dit gesprek vindt
plaats wanneer u voor het eerst kennismaakt met de school.
Wanneer u al een kind/kinderen heeft die op bij ons op school zitten,
dan is dit gesprek mogelijk op verzoek.

Intakegesprek

Gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en één van de leerkrachten van groep 1/2 en de intern begeleider van de school. We vinden het belangrijk dat hierbij ook uw zoon/dochter aanwezig is.
Naast een persoonlijke kennismaking wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van uw kind en wordt de onderwijsbehoefte in kaart gebracht.
We vragen u voorafgaand aan dit gesprek een intakeformulier in te vullen dat u van ons krijgt en indien mogelijk ook een overdracht aan te leveren van een eventuele voorschoolse activiteit (bijvoorbeeld van de kinderopvang of peuterspeelzaal).
Na dit gesprek volgt uitsluitsel of plaatsing op onze school daadwerkelijk mogelijk is.

Opstartgesprek

Wanneer plaatsing mogelijk is dan volgt er een laatste gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht van groep 1/2. Ook hierbij vinden wij de aanwezigheid van uw zoon/dochter belangrijk.
In dit gesprek worden wenmoment afgestemd, worden praktische dingen uitgewisseld en is er voor uw zoon/dochter 'een hartelijk welkom' op onze school.
Tijdens dit gesprek wordt ook een afspraak gepland met u. In de derde schoolweek willen we samen evalueren hoe de start op school is gegaan en wat het actuele beeld is van u als ouder(s)/verzorger(s) en van ons als school. Dit gesprek is tevens de start van de verdere gesprekkencyclus die wij op school hanteren (zie item 'communicatie').

Van harte welkom!