Plusklas

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind écht wordt gezien. Ons aanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas van onze stichting Floreant.
De Plusklassen zijn gevestigd in Ommen en Dalfsen. Kinderen die de Plusklas bezoeken, doen dit één dagdeel per week.

Op school al bieden we een leerlingen extra en andere leerstof en/of activiteiten aan wanneer zij laten zien dit nodig te hebben. Dit geven wij onder andere vorm door inzet van de methodiek van Levelwerk. Wanneer dit voor leerlingen nog niet toereikend is, dan komt de Plusklas in beeld.
Aanmelding voor de Plusklas wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Plusklas. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.