Leerlingenpanel

Hallo, wij zijn Sarah, Mathijs, Siem, Vince, Sanne en Daan.  
Samen zijn wij dit schooljaar hetleerlingenpanel op onze school.

Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats en kunnen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
hun best doen om gekozen te worden in het leerlingenpanel. 

Vijf keer per jaar hebben we een overleg
met de directeur van de school. 
We hebben het dan samen bijvoorbeeld over:
hoe we een fijne en veilige school kunnen zijn en blijven voor iedereen, het nieuwe schoolplein, ideeën die de andere kinderen hebben voor onze school, enz. 
Na een overleg gaan we de klassen in en vertellen we in de groepen 5 t/m 8 wat er is overlegd. Vaak gaan we ook dingen doen.  Zo werken we mee aan het
nieuwe schoolplein, hebben we een vlog gemaakt over de school, willen we extra dingen organiseren voor de kinderen (met ouderen), bijvoorbeeld een schaaktoernooi of jeu de boules. 

Wil je ons blijven volgen? Houd deze pagina dan goed in  de gaten!