Hier staan we voor!

Cbs Ichthus is een open Christelijke school waar iedereen welkom is en waar wij geloven, dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin een open en eerlijke houding de basis is van gedrag. Wij gunnen ieder kind een ononderbroken ontwikkeling. We helpen het kind te ontdekken: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Hierbij gaan wij uit van verschillen en geloven we dat ieder kind op zijn of haar eigen manier eigenaar kan zijn van het eigen ontwikkelproces.
Wij geloven dat ontdekken, onderzoeken en verwonderen bijdragen aan betekenisvol leren. Hierbij maken wij actief gebruik van onze unieke (school)omgeving.
Op onze school leren leerlingen, ouders, team en externe experts van en met elkaar om ons onderwijs steeds verder te ontwikkelen.
Deze missie geven we vorm in ons onderwijs met als motto: 'Samen leren leven, leren denken, leren leren'

Hier gaan we voor!

Ons onderwijs geven wij vorm met onze christelijke identiteit als basis.
We willen kinderen écht zien en nemen hiervoor de tijd, om optimaal te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind. 
We gaan uit van de leerpotentie van een kind en zoeken samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) naar wat er nodig is om een veilige, gezonde en betekenisvolle ontwikkeling door te kunnen maken.
Hierbij bieden wij op school extra ondersteuning zowel in de groep als daarbuiten. 
Concreet geven we onze missie verder vorm in ons onderwijs door middel van drie herkenbare domeinen:
leren leven, leren denken en leren leren.
Afbeelding:  visie- en planbeeld 2023-2027 Cbs Ichthus


Samen leren leven 

Kinderen van nu staan midden in de wereld. Door globalisering ligt de wereld binnen handbereik.
We vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op ‘hun plek’ in deze wereld.
Dit geven wij vorm door kinderen te leren respectvol om te gaan met verschillen en ze inzicht te geven in wat ons verbindt. Door kinderen te leren over en mee te nemen in, onderwerpen als: gelijkwaardigheid, vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, basiswaarden van een democratie, oog voor de natuur, gezonde keuzes, etc. willen we bijdragen
aan het vormen van betrokken en verantwoordelijke wereldburgers.

Samen leren denken 

‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’ dat zijn vragen die voor ons centraal staan binnen het ‘samen leren denken’. We willen kinderen laten nadenken over en ondersteunen bij het ontdekken en onderzoeken van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ons doel hiermee is bij te dragen aan een positief zelfbeeld van iedere leerling. Sociaal emotionele ontwikkeling, leren reflecteren en aandacht voor manieren van denken (creatief - , kritisch - en analytisch denken) staan hierin centraal. 


Samen leren leren 

Dit betekent dat wij onderwijs bieden dat kinderen kennis, vaardigheden en houdingen bijbrengt, zodat zij in staat zijn iets succesvol te kunnen initiëren, uitvoeren en afronden. Hierbij geven wij leerstrategieën, onderzoeken en ontdekken, thematisch onderwijs en brede talentontwikkeling een belangrijke plaats in ons onderwijs.